Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 14 TN, C: húc âm hoá bản thân mình trước hết 03 Tháng 7 2019 Lm. Ignatiô Trần Ngà 337
CN 13 TN, C: Điều kiện theo Chúa 26 Tháng 6 2019 AM Trần Bình An 340
Lễ MM Thánh Chúa, C: Thánh Thể, bàn Tiệc tình yêu 21 Tháng 6 2019 Lm Vũ xuân Hạnh 359
Lễ Chúa Ba Ngôi, C: Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa 11 Tháng 6 2019 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 387
Lễ CTT HX, C: Sống hiệp thông với Chúa Thánh Thần 05 Tháng 6 2019 Lm Jos Nguyễn Minh Chánh 375
Lễ Chúa Thăng Thiên, C: Hãy là chứng nhân của Thầy 30 Tháng 5 2019 Lm. Giuse Vinc. Ngọc Biển 374
CN 6 PS, C: Phúc cho ai biết xây dựng hoà bình 22 Tháng 5 2019 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 370
CN 5 PS, C: Yêu thương như Thầy đã yêu thương 16 Tháng 5 2019 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 380
CN 4 PS, C: Chiên Ta thì nghe tiếng Ta 09 Tháng 5 2019 Lm. Nguyễn Hùng 404
CN 3 PS, C: Con có yêu mến Thầy không? 02 Tháng 5 2019 Lm. John Nguyễn 429

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch