Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 6 PS, C: Phúc cho ai biết xây dựng hoà bình 22 Tháng 5 2019 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 172
CN 5 PS, C: Yêu thương như Thầy đã yêu thương 16 Tháng 5 2019 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 170
CN 4 PS, C: Chiên Ta thì nghe tiếng Ta 09 Tháng 5 2019 Lm. Nguyễn Hùng 182
CN 3 PS, C: Con có yêu mến Thầy không? 02 Tháng 5 2019 Lm. John Nguyễn 208
CN 2 PS, C: Bình an cho anh em 25 Tháng 4 2019 Lm. Phạm Ngọc Ngôn 183
CNPS, C: Ánh lửa Phục Sinh 18 Tháng 4 2019 Lm. Bùi Quang Tuấn 188
CN LL/TK, C: Con đường Thập Giá 11 Tháng 4 2019 Lm. Đaminh Trần Quang Hiền 201
CN 5 MC, C: Nhìn vào nội tâm để nhận biết tội mình 04 Tháng 4 2019 Lm Ignatiô Trần Ngà 216
CN 4 MC, C: Cha ơi, con đã về 28 Tháng 3 2019 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 221
CN 3 MC, C: Tất cả mọi người cần phải hoán cải 21 Tháng 3 2019 Lm. Giuse Nguyễn Trung Điểm 232

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch