Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 18 TN C: Của cải dư giả có bảo đảm được mạng sống con người không? 31 Tháng 7 2019 Lm. Uyên Nguyễn 114
CN 17 TN, C: Lạy Cha chúng con 24 Tháng 7 2019 Như Hạ, OP 118
CN 16 TN, C: Maria đã chọn phần tốt nhất 17 Tháng 7 2019 Lm. Giuse Nguyễn An Khang 150
CN 15 TN, C: Tình yêu, cốt lõi của Kitô giáo! 10 Tháng 7 2019 Lm. Phêrô Nguyễn Hương 137
CN 14 TN, C: húc âm hoá bản thân mình trước hết 03 Tháng 7 2019 Lm. Ignatiô Trần Ngà 140
CN 13 TN, C: Điều kiện theo Chúa 26 Tháng 6 2019 AM Trần Bình An 143
Lễ MM Thánh Chúa, C: Thánh Thể, bàn Tiệc tình yêu 21 Tháng 6 2019 Lm Vũ xuân Hạnh 159
Lễ Chúa Ba Ngôi, C: Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa 11 Tháng 6 2019 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 174
Lễ CTT HX, C: Sống hiệp thông với Chúa Thánh Thần 05 Tháng 6 2019 Lm Jos Nguyễn Minh Chánh 169
Lễ Chúa Thăng Thiên, C: Hãy là chứng nhân của Thầy 30 Tháng 5 2019 Lm. Giuse Vinc. Ngọc Biển 167

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch