Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 24 TN, C: Bài học về lòng xót thương 11 Tháng 9 2019 Lm. Anmai 87
CN 23 TN, C: Điều kiện làm môn đệ Chúa Kitô. 05 Tháng 9 2019 Lm. Vũ Thái Hoà 95
CN 22 TN, C: Thiên Chúa nâng cao kẻ khiêm nhường 29 Tháng 8 2019 Lm. Ignatiô Trần Ngà 115
CN 21 TN, C: Vào cửa hẹp 21 Tháng 8 2019 Lm đoàn Giáo Hạt Xuân Lộc 120
CN 20 TN, C: Lửa tình yêu 15 Tháng 8 2019 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 120
CN 19 TN, C: Sống là chuẩn bị chết 07 Tháng 8 2019 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 134
CN 18 TN C: Của cải dư giả có bảo đảm được mạng sống con người không? 31 Tháng 7 2019 Lm. Uyên Nguyễn 154
CN 17 TN, C: Lạy Cha chúng con 24 Tháng 7 2019 Như Hạ, OP 162
CN 16 TN, C: Maria đã chọn phần tốt nhất 17 Tháng 7 2019 Lm. Giuse Nguyễn An Khang 184
CN 15 TN, C: Tình yêu, cốt lõi của Kitô giáo! 10 Tháng 7 2019 Lm. Phêrô Nguyễn Hương 180

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch