Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 PS, C: Bình an cho anh em 25 Tháng 4 2019 Lm. Phạm Ngọc Ngôn 228
CNPS, C: Ánh lửa Phục Sinh 18 Tháng 4 2019 Lm. Bùi Quang Tuấn 230
CN LL/TK, C: Con đường Thập Giá 11 Tháng 4 2019 Lm. Đaminh Trần Quang Hiền 232
CN 5 MC, C: Nhìn vào nội tâm để nhận biết tội mình 04 Tháng 4 2019 Lm Ignatiô Trần Ngà 262
CN 4 MC, C: Cha ơi, con đã về 28 Tháng 3 2019 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 262
CN 3 MC, C: Tất cả mọi người cần phải hoán cải 21 Tháng 3 2019 Lm. Giuse Nguyễn Trung Điểm 279
CN 2 MC, C: Hãy vui lên 15 Tháng 3 2019 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 274
CN 1 MC, C: Cơn cám dỗ đời người 06 Tháng 3 2019 Lm G.B Trần Văn Hào, SDB 282
CN 8 TN, C: Đừng xét đoán 27 Tháng 2 2019 Lm G.B Trần Văn Hào, SDB 349
CN 7 TN, C: Tha thứ sẽ được thứ tha 20 Tháng 2 2019 Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP 290

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch