Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 MC, C: Hãy vui lên 15 Tháng 3 2019 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 229
CN 1 MC, C: Cơn cám dỗ đời người 06 Tháng 3 2019 Lm G.B Trần Văn Hào, SDB 241
CN 8 TN, C: Đừng xét đoán 27 Tháng 2 2019 Lm G.B Trần Văn Hào, SDB 298
CN 7 TN, C: Tha thứ sẽ được thứ tha 20 Tháng 2 2019 Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP 246
CN 6 TN C: Các mối phúc, lời hứa thành hiện thực 13 Tháng 2 2019 Martin Lê Hoàng Vũ 256
CN 5 TN, C: Được gọi cộng tác với Thiên Chúa 06 Tháng 2 2019 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 266
CN 4 TN, C: Không được chấp nhận. 30 Tháng 1 2019 Trích trong ‘Manna’ 296
CN 3 TN, C: Lắng Nghe Tiếng Thần Khí 24 Tháng 1 2019 Huệ Minh 303
CN 2 TN, C: Có Chúa, niềm vui sẽ trọn vẹn 16 Tháng 1 2019 Jos. Vinc. Ngọc Biển 273
Lễ Thánh Gia, C: Gia đình mẫu mực cho mọi gia đình. 28 Tháng 12 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 287

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch