Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 4 MV, C: Mở rộng tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh 20 Tháng 12 2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 280
CN 3 MV, C: Vui trong hy vọng đợi chờ 12 Tháng 12 2018 Lm. Bùi Trọng Khẩn 299
CN 2 MV, C:Dọn Đường Tâm Hồn 06 Tháng 12 2018 Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CRM 300
CN 1 MV, C: Tỉnh thức và cầu nguyện 29 Tháng 11 2018 Lm. G.B. Trần Văn Hào 271
Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Giêsu chấp nhận chết cho thần dân được sống 14 Tháng 11 2016 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 2622
CN 33 TN C: Bền đỗ sẽ được ơn cứu rỗi 09 Tháng 11 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 2471
CN 32 TN, C: Tin sự sống đời sau 02 Tháng 11 2016 Jos. Vinc. Ngọc Biển 2319
CN 31 TN, C: Giakêu mừng rước Đức Giêsu 25 Tháng 10 2016 Lm Vũ Khắc Nghiêm 2378
CN 30 TN, C: Xin thương xót con 17 Tháng 10 2016 TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 2242
CN 29 TN, C: Cần phải cầu nguyện không ngừng 11 Tháng 10 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 2299

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch