Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 6 TN C: Các mối phúc, lời hứa thành hiện thực 13 Tháng 2 2019 Martin Lê Hoàng Vũ 457
CN 5 TN, C: Được gọi cộng tác với Thiên Chúa 06 Tháng 2 2019 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 493
CN 4 TN, C: Không được chấp nhận. 30 Tháng 1 2019 Trích trong ‘Manna’ 546
CN 3 TN, C: Lắng Nghe Tiếng Thần Khí 24 Tháng 1 2019 Huệ Minh 539
CN 2 TN, C: Có Chúa, niềm vui sẽ trọn vẹn 16 Tháng 1 2019 Jos. Vinc. Ngọc Biển 481
Lễ Thánh Gia, C: Gia đình mẫu mực cho mọi gia đình. 28 Tháng 12 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 489
CN 4 MV, C: Mở rộng tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh 20 Tháng 12 2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 467
CN 3 MV, C: Vui trong hy vọng đợi chờ 12 Tháng 12 2018 Lm. Bùi Trọng Khẩn 497
CN 2 MV, C:Dọn Đường Tâm Hồn 06 Tháng 12 2018 Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CRM 501
CN 1 MV, C: Tỉnh thức và cầu nguyện 29 Tháng 11 2018 Lm. G.B. Trần Văn Hào 477

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch