Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 1 MC, C: Cùng Chúa chiến thắng cám dỗ 09 Tháng 2 2016 Lm Giuse Trần Đình Túc 2009
CN 5 TN, C: Hãy chèo ra chỗ nước sâu 02 Tháng 2 2016 Lm. Ignatiô Trần Ngà 1811
CN 4 TN, C: Cần cái nhìn mới để đón nhận sự thật 27 Tháng 1 2016 Lm Giuse Phạm Thanh Liêm 1795
CN 3 TN, C: Ứng nghiệm Lời Chúa - 19 Tháng 1 2016 TGm. Ngô Quang Kiệt 1960
CN 2 TN C: Gia đình có Mẹ 13 Tháng 1 2016 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 1942
Chúa Chịu Phép Rửa, C: Ơn gọi làm con 06 Tháng 1 2016 Lm GB Trần Văn Hào 2032
Lễ Hiển Linh, C: Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa. 30 Tháng 12 2015 TGm Ngô Quang Kiệt 1843
Lễ Đêm GS Đức Giêsu là quà tặng vô giá 22 Tháng 12 2015 Jos Vinc. Ngọc Biển 1895
CN 4 MV, C: Niềm vui Tin Mừng 16 Tháng 12 2015 Lm GB Trần Văn Hảo 2042
CN 3 MV, C: Chúng tôi phải làm gì đây? 08 Tháng 12 2015 Lm Nguyễn Cao Siêu 2116

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch