Thông báo & Xin cầu nguyện:

Chúng con / tôi xin thông báo đến Quý Vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Thầy Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân tại Việt Nam và hải ngoại về tình trạng sức khoẻ của Linh mục Trần Công NghịLinh Mục Trần Xuân Lãm:

Thông Báo / Annoucement.

Linh mục Trần Công Nghị gần đây có vấn đề về tim mạch. Được bác sĩ chữa trị, còn lái xe được.Vào trung tuần Tháng 3/2021 tại Quận Cam, Orange County, California, đụng xe nặng, nhưng còn tỉnh, không có vết thương bên ngoài. Tuy nhiên cũng phải chở vào nhà thương. Khi về nhà thì có các em và các cháu trông nom săn sóc. Rồi trở lại nhà thương. Hiện giờ đang nằm trên giường bệnh lúc tỉnh lúc mê man. Nhà thương hạn chế người đến thăm.

 Linh mục Trần Xuân Lãm ở Toronto, Gia Nã Đại, Canada. Vào đầu năm 2019 đang lái xe trên đường, cảm thấy đau, được đưa vào nhà thương. Bác sĩ cho thay mấy đốt xương cổ bị thoái hoá. Sau đó về Việt Nam để tiếp tục chữa trị. Hiện giờ ngồi xe lăn và sống trong gia đình tại Gia Kiệm, Tỉnh Đồng Nai, có các em và các cháu trông nom săn sóc và cũng thuê người giúp. Khi cần chữa trị chuyên môn, thì người nhà đưa xuống Biên Hoà hoặc Sài Thành.

Lm TC Nghị là anh ho của Lm TX Lãm.

Lm TC Nghị gọi Lm Trần Bình Trọng là cậu.

Lm TX Lãm gọi Lm TB Trọng là chú.

Xin cầu nguyện cho bệnh trạng của hai Cha được thuyên giảm.

 Xin đa tạ. 6 Tháng 4/2021

Lm Trần Bình Trọng

==================

 

 

 

   

Prayer after the 2020 US Presidential Election & Prayer for end of World Covid-19.

Lời cầu nguyện sau mùa Bầu cử Tổng Thống Hoa Kì 2020 & Lời nguyện cầu mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu.

Oh the Almighty! Is the United States on the verge of a bad fortune?

We pray for members of the Executive, the Legislative and the Judicial Branches of the US Government that they may know the distinction between right and wrong, good and bad, benevolence and evil, light and darkness, truth and fraud, justice and injustice, construction and destruction.

Help them know how to serve the interests of the nation and the people

instead of just seeking fame, corruption and bribery

and how to protect the right to life instead of destroying the life of the unborn.

We pray for World Trade Companies and for Global Big Techs

that they may know how to serve customers instead of serving only parties and groups.

 

We pray for the press / media that they may report  truthful news for guidance of public opinion.

Do not let them to be bribed and sell their conscience cheaply

by reporting biased, absent news and even fabricating news,

or suppressing unfavorable news for partisan and faction.

Let them know that once conscience has become hardened,

one can only act instinctively like animals instead of according to reason and heart.

We also pray for people to live in peace, prosperity and freedom of rule and law

instead of being oppressed, intimidated, exploited, and attacked.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

---------------------------------------

Prayer for end of World Covid-19

Oh the Almighty!

We pray for the healing of those infected with the Covid-19 plague.

We pray for the doctors, nurses and hospital workers, who are taking care of the patients,

from getting infected.

We pray for those who died of this plague, asking you to show mercy on their souls

and being the source of comfort for their families and relatives.

We thank You for the Covid-19 vaccines and we pray that doctors and scientists may continue to find medicines that cure this disease and vaccines to prevent the disease from spreading.

We also pray for ourselves not to be infected with this deadly disease.

We ask you to send your angels to dispel this epidemic from the human world

so that humankind may enjoy a peaceful life.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

===================

Lời cầu nguyện sau mùa Bầu cử Tổng Thống Hoa Kì 2020

Lạy Đấng Toàn Năng! Có phải Mĩ Quốc đang đi trên đường mạt vận?

Chúng con cầu nguyện cho cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp  trong Chính Phủ Hoa Kì biết phân biệt phải trái, tốt xấu, lành dữ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và gian lận, giữa công bình và bất công, giữa xây dựng và phá đổ.

Xin cho họ biết nhắm đến lợi ích quốc gia và người dân

thay vì chỉ biết tìm kiếm danh lợi, tham nhũng và hối lộ,

biết bảo vệ quyền sống thay vì huỷ hoại sinh mạng thai nhi.

 

Chúng con cầu nguyện cho những Công ti Thương mại Thế giới,

cho những Công Ti Công nghệ Hoàn cầu

biết nhắm đến việc phục vụ khách hàng

thay vì chỉ chỉ phục vụ cho đảng phái và phe nhóm.

 

Chúng con cầu nguyện cho giới báo chí / truyền thông biết đưa tin tức trung thực,

để hướng dẫn dư luận quần chúng.

Xin đừng để họ bị mua chuộc mà bán rẻ lương tâm

bằng cách đưa tin thiên lệch, khiếm diện, một chiều, lại còn bịa đặt tin tức,

hoặc ém nhẹm tin bất lợi cho đảng phái và phe nhóm.

Xin cho họ biết nhận thức rằng một khi lương tâm đã trở thành chai đá,

thì người ta chỉ còn hành động theo bản năng như loài vật,

thay vì theo lí trí và con tim.

 

Chúng con cũng cầu nguyện cho người dân được sống trong an bình, ấm no,

trong nền tự do pháp trị thay vì bị áp bức, đe doạ, bóc lột và tấn công.

 Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.

 --------------------------

Lời cầu nguyện mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu:

 Lậy Đấng Toàn Năng!

Chúng con cầu nguyện cho những người nhiễm dịch bệnh Covid-19 được ơn chữa lành. Chúng con cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và những người giúp việc nhà thương

đang chăm sóc bệnh nhân, khỏi bị nhiễm bệnh.

Chúng con cầu nguyện cho những bệnh nhân đã chết vì bệnh, xin Ngài thương cứu linh hồn họ

và là nguồn an ủi cho gia đình và thân nhân của họ.

Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho thuốc vắc xin Covid-19 và chúng con cầu nguyện cho giới bác sĩ, khoa học gia được tiếp tục tìm ra những thứ thuốc chữa lành dịch bệnh, cũng như thuốc chủng ngừa để ngăn chặn bệnh khỏi lây lan.

Chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con khỏi phải nhiễm bệnh nguy hiễm này.

Xin Ngài sai sứ thần đến xua đưổi dịch bệnh này ra khỏi thế giới loài người

để nhân loại được vui sống trong an lành.

 Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.

 

Chu Kì Năm Phụng Vụ

Sống Mùa Phục Sinh

 

 

 


Mùa Vọng:
Cũng như thời tiết phân chia thời gian thành những mùa khác nhau như: Xuân, Hạ, Thu,  … Xem tiếp

Mùa Giáng Sinh: Giáng Sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng trong nhà .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 1: Mùa Thường niên được chia làm hai phần: Mùa Thường Niên I và II. Mùa Thường  .. Xem tiếp

Mùa Chay: Mùa Chay kéo dài từ Thứ Tư Lễ Tro cho tới trước Lễ Chúa lập Bí tích Thánh Thể và chức linh  .. Xem tiếp

Tam Nhật Vượt Qua: Lễ Vượt Qua (Passover Feast, Paschal Feast) của người Do Thái kỉ niệm biến cố  .. Xem tiếp

Mùa Phục Sinh: Phục Sinh là ngày lễ quan trọng nhất trong thế giới Kitô giáo, kỉ niệm Chúa Phục sinh từ .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 2: bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào cuối Tháng 5 hay đầu Tháng   .. Xem tiếp

Chiêm niệ̣m Năm B / Nhiều Tác giả khách

CN 2 PS, B: Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
CN 2 PS, B: Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B

Kính Lòng Chúa Thương Xót

Ga 20:19-31

Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các bài đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô p...

XEM TIẾP

Chiêm niệm Năm B / Tác giả Chủ trương

CN 2 PS, B: Đóng bè để giữ vững đưc tin

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  Super User
CN 2 PS, B: Đóng bè để giữ vững đưc tin

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B: Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cv 4:32-35; 1Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

C ó ai dám cả gan bơi ngược dòng nước chảy mạnh xuống dốc, cuốn theo những vật trên mặt nước, hay chỉ có những n...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  Mục Vụ Văn Bút
Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối

Chúc mừng quí phụ huyng có con em mới lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, các em mới Rước lễ Lần đầu, các em mới lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các bạn mới lãnh nhận Bí tích Hôn phối.  Thiên Chúa là Đấng luôn t...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Xin cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  Mục Vụ Văn Bút
Xin cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

Xin cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đặc biệt các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và họ hàng quyến thuộc và các linh hồn mồ côi. Trên đường hành trình đi về nhà Chúa, người tín hữu không đi mộ...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Hội thảo về nước của các Giáo hội Kitô châu Á

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  Ngọc Yến
Hội thảo về nước của các Giáo hội Kitô châu Á

Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Kitô giáo châu Á (CCA) tổ chức hội thảo trên web về chủ đề “Giảm tiếp cận nguồn nước an toàn ở châu Á”. Các tham dự viên đều cho rằng:

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Việt Nam

Thông báo tuyển sinh khóa thần học mục vụ năm 2021 – 2022

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  Lm. Antôn Trần Văn Phú
Thông báo tuyển sinh khóa thần học mục vụ năm 2021 – 2022

Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và Cộng đoàn dân Chúa, Để chuẩn bị cho khoá học đầu tiên năm 2021 – 2022, Học Viện Thần Học Thánh Phêrô Lê Tuỳ, được Đức Tổng Giuse Vũ Văn...

XEM TIẾP

Tin Việt Nam / Tin Thế Giới

Big Tech – ‘Giống loài quái dị’ đang điều khiển chúng ta

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  Lawrence Solomon / Minh Khanh
Big Tech – ‘Giống loài quái dị’ đang điều khiển chúng ta

Những người theo chủ nghĩa truyền thống (conservatives) đang bối rối trong cách nhìn nhận về những đại công ty công nghệ (Big Tech), những tổ chức mà giờ đây đã trở nên đầy quyền lực trong nhiều lĩnh ...

XEM TIẾP

Tin Lưu Ý / Giữ Sức Khoẻ / Giữ An Toàn

10 điều thú vị ở nước Mỹ

Thứ năm, 01 Tháng 4 2021  |  toptendulichmy.com/
10 điều thú vị ở nước Mỹ

Nếu có thời gian, trải nghiệm trên những cung đường, những cuộc sống khác nhau ở Mỹ, bạn sẽ nhận thấy nhiều điều học hỏi rất hay từ cuộc sống nơi này mang lại cho bạn. Cùng du lịch Mỹ và học hỏi thôi!...

XEM TIẾP

Bài Viết của Nhóm Tác Giả Chủ trương

Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm

Chủ nhật, 04 Tháng 4 2021  |  Lm Trần Bình Trọng
Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm

Hoa Kì: Ngày 30/01/2021 . Sau đây là đoạn trích thư ngỏ của Cha Lê Văn Năng, Chánh Xứ Giáo Xứ Dưỡng Điềm, Giáo Phận Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình, gửi Đức Cha Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Sàigòn, đồng thời l...

XEM TIẾP

Bài Viết Của Nhiều Tác Giả Khách

Những đoạn Kinh thánh ngăn cấm tiếp xúc với các pháp sư và thầy bói

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  Tác giả: Gelsomino Del Guercio & Giuse Võ Tá Hoàng
Những đoạn Kinh thánh ngăn cấm tiếp xúc với các pháp sư và thầy bói

WGPQN (16.03.2021) - Thánh Kinh không chỉ bày tỏ những quan điểm tiêu cực chống lại các thầy bói và pháp sư mà còn chống lại các thân chủ giả hiệu và những ai hưởng lợi từ những hoạt động này.

XEM TIẾP

Sách Của Tác Giả Chủ trương

Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

Thứ bảy, 11 Tháng 8 2018  |  John Trần Bình Trọng
Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

“Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A” is written by John Trần Bình Trọng, a priest of the Catholic Diocese of Arlington, Virginia, USA.  To keep the author’s writing style and his foreign back...

XEM TIẾP

Sách Của Nhiều Tác Giả Khách

Sách mới về ĐTC Phanxicô: “Thiên Chúa và thế giới sẽ đến”

Thứ năm, 18 Tháng 3 2021  |  Ngọc Yến
Sách mới về ĐTC Phanxicô: “Thiên Chúa và thế giới sẽ đến”

Nhà sách Vatican vừa xuất bản sách mới về Đức Thánh Cha với tựa đề “Thiên Chúa và thế giới sẽ đến”. Nội dung được viết dựa theo một cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha của chuyên gia báo chí Vatican, Domenic...

XEM TIẾP

Scripture Reflections on Sundays and Feast Days, Year B

2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping

Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021  |  John Tran Binh Trong
2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping

2 Sunday of Easter, Year B – Divine Mercy Sunday

Acts 4:32-35; 1Jn 5:1-6; Jn 20:19-31

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, i...

XEM TIẾP

Liên Lạc (Contact Us)

  • 2009: Envisioned by Nhóm Chủ trương Mục Vụ Văn Bút as seen on the Home Page.
  • 2009: Designed by Nguyễn Duy-An, PhD of Information Technology, Former Senior Vice President of National Geographic.
  • 2017: Upgraded manually step by step from Version 1.5 to the newest Version, a much time consuming effort, by Mai Thọ Triều, BS of Computer Science. From now on, it can be done automatically to a next newest one.

Email: mucvuvanbut@gmail.commucvuvanbut@yahoo.com • Tel. 571-242-1978 .

Bạn từ đâu, tới bao giờ / Where and when are you from ● Từ / From 09.09.2009 - Đến / To 02.02.2012

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch

Khách (Visitors)

013666344
Hôm nay (Today)
Hôm qua (Yesterday)
Tuần này (this week)
Tháng này (this month)
Từ (from) 01.01.2009
915
8401
17700
111531
13666344