Lời cầu nguyện cho Chính Phủ Liên Bang / Tiểu Bang Hoa Kì & Lời nguyện cầu mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu

Lạy Đấng Toàn Năng! Có phải Mĩ Quốc đang đi trên đường mạt vận?

Chúng con cầu nguyện cho cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp  trong Chính Phủ Liên Bang và Tiểu Bang Hoa Kì biết phân biệt phải trái, tốt xấu, lành dữ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và gian lận, giữa công bình và bất công, giữa xây dựng và phá đổ.

Xin cho họ biết nhắm đến lợi ích quốc gia và người dân

thay vì chỉ biết tìm kiếm danh lợi, tham nhũng và hối lộ,

biết bảo vệ quyền sống thay vì huỷ hoại sinh mạng thai nhi.

 Chúng con cầu nguyện cho những Công ti Thương mại Thế giới,

cho những Dịch Vụ Công nghệ Toàn cầu

biết nhắm đến việc phục vụ khách hàng

thay vì chỉ biết làm giàu và phục vụ cho đảng phái và phe nhóm.

  Chúng con cầu nguyện cho giới báo chí / truyền thông biết đưa tin tức trung thực,

để hướng dẫn dư luận quần chúng.

Xin đừng để họ bị mua chuộc mà bán rẻ lương tâm

bằng cách đưa tin thiên lệch, khiếm diện, một chiều, lại còn bịa đặt tin tức,

hoặc ém nhẹm tin bất lợi cho đảng phái và phe nhóm.

Xin cho họ biết nhận thức rằng một khi lương tâm đã trở thành chai đá,

thì người ta chỉ còn hành động theo bản năng như loài vật,

thay vì theo lí trí và con tim.

  Chúng con cũng cầu nguyện cho người dân được sống trong an bình, ấm no,

trong nền tự do pháp trị thay vì bị áp bức, đe doạ, bóc lột và tấn công.

 Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.

  --------------------------

Lời cầu nguyện mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu:

 Lậy Đấng Toàn Năng!

Chúng con cầu nguyện cho những người nhiễm dịch bệnh Covid-19 được ơn chữa lành. Chúng con cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và những người giúp việc nhà thương

đang chăm sóc bệnh nhân, khỏi bị nhiễm bệnh.

 Chúng con cầu nguyện cho những bệnh nhân đã chết vì bệnh, xin Ngài thương cứu linh hồn họ

và là nguồn an ủi cho gia đình và thân nhân của họ.

 Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho thuốc vắc xin Covid-19 và chúng con cầu nguyện cho giới bác sĩ, khoa học gia được tiếp tục tìm ra những thứ thuốc chữa lành dịch bệnh, cũng như thuốc chủng ngừa để ngăn chặn bệnh khỏi lây lan.

 Chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con khỏi phải nhiễm bệnh nguy hiễm này.

 Xin Ngài sai sứ thần đến xua đưổi dịch bệnh này ra khỏi thế giới loài người

để nhân loại được vui sống trong an lành.

  Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.

 

 ==============

 Prayer after the 2020 US Presidential Election & Prayer for end of World Covid-19.

Lời cầu nguyện sau mùa Bầu cử Tổng Thống Hoa Kì 2020 & Lời nguyện cầu mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu.

Oh the Almighty! Is the United States on the verge of a bad fortune?

We pray for members of the Executive, the Legislative and the Judicial Branches of the US Federal Government and State Governments that they may know the distinction between right and wrong, good and bad, benevolence and evil, light and darkness, truth and fraud, justice and injustice, construction and destruction.

Help them know how to serve the interests of the nation and the people

instead of just seeking fame, corruption and bribery

and how to protect the right to life instead of destroying the life of the unborn.

We pray for World Trade Companies and for Global Big Tech Services

that they may know how to serve customers instead of only knowing how to get rich

and only serving parties and groups.

 

We pray for the press / media that they may report  truthful news for guidance of public opinion.

Do not let them to be bribed and sell their conscience cheaply

by reporting biased, absent news and even fabricating news,

or suppressing unfavorable news for partisan and faction.

Let them know that once conscience has become hardened,

one can only act instinctively like animals instead of according to reason and heart.

We also pray for people to live in peace, prosperity and freedom of rule and law

instead of being oppressed, intimidated, exploited, and attacked.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

---------------------------------------

Prayer for end of World Covid-19

Oh the Almighty!

We pray for the healing of those infected with the Covid-19 plague.

We pray for the doctors, nurses and hospital workers, who are taking care of the patients,

from getting infected.

We pray for those who died of this plague, asking you to show mercy on their souls

and being the source of comfort for their families and relatives.

We thank You for the Covid-19 vaccines and we pray that doctors and scientists may continue to find medicines that cure this disease and vaccines to prevent the disease from spreading.

We also pray for ourselves not to be infected with this deadly disease.

We ask you to send your angels to dispel this epidemic from the human world

so that humankind may enjoy a peaceful life.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

===================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng lễ Kim Khánh Linh mục Trần Bình Trọng

 Chúng con / tôi xin được thông báo đến Quý Vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Thầy Phó Tế, Tu  Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, Quý họ hàng huyết tộc, họ hàng linh tông, thân nhân và bạn hữu:

Lễ Kim Khánh 50 năm của Lm Trần Bình Trọng, Thánh danh Gio-an

22/05/1971- 22/05/2021

 Cha Trọng cho biết năm nay - vì có Đại Dịch Covid-19  - nên chỉ muốn  mừng lễ cách “âm thầm” và sẽ dâng lễ tạ ơn thầm lặng tại nhà hưu dưỡng linh mục ở Annandale, Virginia  vào chính ngày được thụ phong linh mục, mặc dù có mấy nhóm muốn giúp tổ chức mừng lễ ở nhà thờ bên cạnh.

Để đọc tiếp lời “Chúc mừng kim khánh linh mục TB Trọng, mời nhấn vào đây:

https://mucvuvanbut.net/tin-tuc/tin-hiep-thong-chuc-mung-cau-nguyen/5661-chuc-m-ng-l-kim-khanh-linh-m-c-tr-n-binh-tr-ng

Chu Kì Năm Phụng Vụ

Sống Mùa Thường Niên 2

 

 

 


Mùa Vọng:
Cũng như thời tiết phân chia thời gian thành những mùa khác nhau như: Xuân, Hạ, Thu,  … Xem tiếp

Mùa Giáng Sinh: Giáng Sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng trong nhà .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 1: Mùa Thường niên được chia làm hai phần: Mùa Thường Niên I và II. Mùa Thường  .. Xem tiếp

Mùa Chay: Mùa Chay kéo dài từ Thứ Tư Lễ Tro cho tới trước Lễ Chúa lập Bí tích Thánh Thể và chức linh  .. Xem tiếp

Tam Nhật Vượt Qua: Lễ Vượt Qua (Passover Feast, Paschal Feast) của người Do Thái kỉ niệm biến cố  .. Xem tiếp

Mùa Phục Sinh: Phục Sinh là ngày lễ quan trọng nhất trong thế giới Kitô giáo, kỉ niệm Chúa Phục sinh từ .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 2: bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào cuối Tháng 5 hay đầu Tháng   .. Xem tiếp

Chiêm niệ̣m Năm B / Nhiều Tác giả khách

CN 26 TN, B: Nhân ái trong thực hành

Thứ năm, 23 Tháng 9 2021  |  Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB
CN 26 TN, B: Nhân ái trong thực hành

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Mc 9: 37-42, 44, 46-47

Thánh Phaolô đã từng phát biểu, ‘Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu…, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả… nhưng vui kh...

XEM TIẾP

Chiêm niệm Năm B / Tác giả Chủ trương

CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa

Thứ năm, 23 Tháng 9 2021  |  Super User
CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa

  Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Ds 11:25-39; Gc 5:1-6; Mc 9:37-42,44,46-47

K hi so sánh mình với người khác, người ta có thể nẩy ra cảm giác ghen tuông, ganh tị nếu thấy người khác trổi vượt hơn mình về...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối

Thứ năm, 16 Tháng 9 2021  |  Mục Vụ Văn Bút
Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối

Chúc mừng quí phụ huyng có con em mới lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, các em mới Rước lễ Lần đầu, các em mới lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các bạn mới lãnh nhận Bí tích Hôn phối.  Thiên Chúa là Đấng luôn t...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Lm Gioan Baotixita Etcharren mới qua đời tại Huế

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021  |  Toà Tổng Gm Huế
Lm Gioan Baotixita Etcharren mới qua đời tại Huế

Được tin Linh mục Linh mục Gioan Baotixita Etcharren, mới qua đời tại Đại Chủng Viện Huế, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Tin Cáo Phó, Chương trình Tang lễ và mấy dòng tiểu sử, do Toà Giám Mục Huế  sắp xế...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Trong hơn một năm, 95 nhà thờ Công giáo tại Hoa Kỳ bị tấn công

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021  |  Hồng Thủy - Vatican News
Trong hơn một năm, 95 nhà thờ Công giáo tại Hoa Kỳ bị tấn công

Theo một báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, từ tháng 5/2020 đến nay có ít nhất 95 nhà thờ Công giáo tại 29 tiểu bang của Hoa Kỳ bị phá hoại, từ đốt phá, phá hủy tượng ảnh ...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Việt Nam

19 Tình nguyện viên Công Giáo và Phật Giáo tham gia phòng chống dịch Covid-19 đợt 7

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021  |  Sơn Nữ SPC
19 Tình nguyện viên Công Giáo và Phật Giáo tham gia phòng chống dịch Covid-19 đợt 7

“Phật pháp và giáo lý Giáo hội Công giáo có chung một điều rất quen thuộc, đó là tình thương”.  Lm Giuse Đào Nguyên Vũ chia sẻ như thế trong buổi lễ 'ra quân' đợt 7 của các tình nguyện viên (TNV) tôn ...

XEM TIẾP

Tin Việt Nam / Tin Thế Giới

Chuyển Đổi Tận Gốc Nước Mỹ

Thứ sáu, 17 Tháng 9 2021  |  Nguyễn Thị Bé Bảy
Chuyển Đổi Tận Gốc Nước Mỹ

Nhiều người hẳn chưa quên lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer vào thời điểm bầu cử đặc biệt 2 Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Georgia được tổ chức từ 3/11/2020 và chung kết vào ngày 5/1...

XEM TIẾP

Tin Lưu Ý / Giữ Sức Khoẻ / Giữ An Toàn

Tiếng Việt phong phú.

Thứ sáu, 10 Tháng 9 2021  |  St
Tiếng Việt phong phú.

Ông Mỹ già học tiếng Việt đã được 2 tháng. Sáng nay ổng nói tao không thèm học nữa, bởi có một từ Chết thôi mà muốn điên cái đầu !

XEM TIẾP

Bài Viết Của Nhiều Tác Giả Khách

Bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021  |  Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng,
Bảo vệ môi trường

Nơi các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây, người ta thường nhắc nhiều đến từ môi trường, ô nhiễm môi trường. Hiện tượng đó là hậu quả của việc môi trường trên thế giới, hiểu ngầm là cả ...

XEM TIẾP

Sách Của Tác Giả Chủ trương

Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

Thứ bảy, 11 Tháng 8 2018  |  John Trần Bình Trọng
Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

“Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A” is written by John Trần Bình Trọng, a priest of the Catholic Diocese of Arlington, Virginia, USA.  To keep the author’s writing style and his foreign back...

XEM TIẾP

Sách Của Nhiều Tác Giả Khách

Sứ điệp video của ĐTC giới thiệu sách “Tìm kiếm và gặp được ý Chúa”

Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021  |  Ngọc Yến - Vatican News
Sứ điệp video của ĐTC giới thiệu sách “Tìm kiếm và gặp được ý Chúa”

Trong sứ điệp video giới thiệu sách của cha Miguel Ángel Fiorito “Tìm kiếm và gặp được ý Chúa. Hướng dẫn thực hành Linh thao của Thánh I Nhã”, Đức Thánh Cha nói đến những lợi ích thiêng liêng mà người...

XEM TIẾP

Scripture Reflections on Sundays and Feast Days, Year B

26 Sun. / Ord., B: Cooperating in the works of glorifyng God

Thứ năm, 23 Tháng 9 2021  |  John Tran Binh Trong
26 Sun. / Ord., B: Cooperating in the works of glorifyng God

26 Sunday of the Year B

Nm 11:25-39; Jas 5:1-6; Mk 9:37-42, 44, 46-47

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be p...

XEM TIẾP

Liên Lạc (Contact Us)

  • 2009: Envisioned by Nhóm Chủ trương Mục Vụ Văn Bút as seen on the Home Page.
  • 2009: Designed by Nguyễn Duy-An, PhD of Information Technology, Former Senior Vice President of National Geographic.
  • 2017: Upgraded manually step by step from Version 1.5 to the newest Version, a much time consuming effort, by Mai Thọ Triều, BS of Computer Science. From now on, it can be done automatically to a next newest one.

Email: mucvuvanbut@gmail.commucvuvanbut@yahoo.com • Tel. 571-242-1978 .

Bạn từ đâu, tới bao giờ / Where and when are you from ● Từ / From 09.09.2009 - Đến / To 02.02.2012

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch

Khách (Visitors)

015470767
Hôm nay (Today)
Hôm qua (Yesterday)
Tuần này (this week)
Tháng này (this month)
Từ (from) 01.01.2009
5021
7889
57601
222768
15470767