Comments on the US Presidential Election 2020: In September and October, Muc Vu Van But: www.mucvuvanbut.net is scheduled to publish in "Vietnam News / World News" subscription, a series of three articles in Vietnamese on the Democratic Party platform and the Republican Party platform with brief differences to make it easy for voters to compare the two main political parties that many voters only know somewhat or misunderstand.

US Presidential Election 2020: 

https://www.mucvuvanbut.net/tin-tuc/tin-viet-nam-the-gioi/5450-us-presidential-election-2020-and-the-press-media-bilingual-b-u-c-t-ng-th-ng-hoa-ki-2020-va-bao-chi-truy-n-thong

There are also legends created by each party to earn points. One party accuses the other party of being demagogic when it offers fish to poor, black people and illegal immigrants in order to get their votes and get personal and factional profit and thus, makes them dependent on the party rather than to give them a fishing rod so that they can become independent. The other party denounces the opposition party only to serve the rich to maintain the capitalist regime.

When a party has failed to produce competent leaders to run the nation's machinery, target the interests of the people and the nation and influence the world; when a party has lost power, interest and influence, then small-minded and incompetent party members and factions, for fear of being possibly investigated, prosecuted and convicted of fraudulent bribes of millions of dollars, or for reason of having lost opportunity to make money unjustly, or out of jealousy for not being able to do things that benefit the country and the people like rivals do, they would find ways to pick opponents to pieces, put labels on them and fabricate paranoia to smear the opposition party leader. They also would collude with foreign powers to use despicable tricks to incite rogue members of the population to cause turmoil in society, to oppose the government and to do illegal, destructive things, plundering property, causing social disorder. That was what happened in the summer of 2020 .

- Muc Vu Van But

Recent problems of the liberal leftist press / media: The press / media are means of communicating truthfully and guiding public opinion or influencing the public's thoughts. However, journalist Vu Bang said "Journalists tell lies for money." The press / media may be required to spread politically, or bribed for partisan coverage or foreign power. Because of the bribery, recently left-wing publishers, editors and writers cheaply sell their conscience by reporting biased, one-sided news, even fabricating fake news, or suppressing news that is unfavorable to party and faction.

Recently, when reading or listening to news on social or political issues, most Vietnamese-American commentators have labeled the liberal leftist press / media as thổ tả. Leftist means thiên tả in Vietnamese; thiên tả is derivatively read as thổ tả in Vietnamese; literal meaning of thổ tả is vomiting (reading the liberal leftist news makes people want to vomit); its figurative meaning of thổ tả is fabricated, fake with intention of tricking public opinion. The problem of unreliability and fabrication of news report as such about the Vietnam War by the liberal leftist press / media also started since then.

- Muc Vụ Văn Bút.

----------------------------------

Mùa Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kì 2020: Vào Tháng 9 và 10, Mục Vụ Văn Bút cho đăng trong tiểu mục “Tin Việt Nam / Tin Thế giới”: một loạt bài viết về cương lĩnh của Đảng Dân Chủ và cương lĩnh của Đảng Cộng Hoà với những khác biệt vắn gọn cho dễ so sánh giữa hai Đảng Phái chính mà nhiều cử tri chỉ biết sơ qoa hoặc ngộ nhận.

Lại còn có những huyền thoại do mỗi đảng tạo ra để lấy điểm. Đảng này tố cáo đảng kia là mị dân khi cho người nghèo, người da mầu, người nhập cư bất hợp pháp “ăn cá” nhằm để lấy phiếu và trục lợi cá nhân và phe phái, và như vậy, khiến họ tuỳ thuộc vào đảng phái, thay vì cho họ “cần câu cá” để họ tự lập. Đảng kia tố cáo lại đảng đối lập là chỉ nhằm phục vụ người giầu để duy trì chế độ tư bản.

Khi một đảng phái không sản xuất được những nhà lãnh đạo tài giỏi để điều hành guồng máy quốc gia và gây ảnh hưởng quốc tế và nhắm đến ích quốc lợi dân; khi một đảng phái mất quyền hành, lợi lộc và ảnh hưởng, thì những quan chức tiểu nhân bất tài trong đảng và phe phái vì sợ có thể bị điều tra, truy tố và kết tội về những vụ hối lộ bạc triêu, hoặc mất cơ hội làm giầu cách bất chính, hoặc vì ghen tị, không làm được những việc lợi ích cho đất nước và cho người dân như đối thủ làm, nên tìm cách thế để bới lông tìm vết, chụp mũ đối thủ và bịa đặt những hoang tưởng để bôi nhọ lãnh đạo đảng đối lập. Những thành phần này còn kết cấu với những thế lục ngoại bang, dùng những thủ đoạn đê hèn để xúi giục và kích động những thành phần bất hảo trong dân chúng làm những việc phi pháp, phá phách, cướp bóc, gây rối loạn trong xã hội. Đó là những điều đã xẩy ra như vào mùa hè 2020. - Mục Vụ Văn Bút

Mùa Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kì 2020 rất là quan trọng đối với cử tri người Mĩ gốc Việt nếu xét về hai phương diện như bầu làm sao để tự do pháp trị được duy trì và thịnh vượng cho Mĩ Quốc được phát triển và bầu thế nào để giúp cho Quê Hương được duy trì toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo.

Vấn đề báo chí truyền thông thiên tả phóng túng. Báo chí / Truyền thông là phương tiện thông đạt tin tức trung thực và hướng dẫn dư luận hoặc gây ảnh hưởng tư tưởng đến quần chúng. Tuy nhiên nhà báo Vũ Bằng lại nói “Làm báo nói láo ăn tiền”. Báo chí cũng có thể phải loan tin theo thể chế chính trị nào đó, hoặc bị mua chuộc để đưa tin theo đảng phái hoặc thế lực ngoại bang. Vì được mua chuộc mà gần đây có những chủ nhiệm, chủ bút và phóng viên thiên tả bán rẻ lương tâm bằng cách đưa tin thiên lệch, khiếm diện, một chiều, lại còn bịa đặt tin tức, hoặc ém nhẹm tin bất lợi cho đảng phái, phe nhóm.

Gần đây, khi đọc tin tức về những vấn đề xã hội và chính trị, đại đa số giới bình luận gia người Mĩ gốc Việt gán cho báo chí / truyền thông thiên tả phóng túng là báo chí/truyền thông “thổ tả”. Thiên được đọc trại ra là thổ. Nghĩa đen của thổ tả là ói ra (đọc báo chí / truyền thông thổ tả là muốn ói ra). Nghĩa bóng của thổ tả là giả dối, bịa đặt với ý định lừa bịp dư luận quần chúng. Vấn đề loan tin thiếu trung thực và còn bịa đặt như vậy của báo chí / truyền thông thiên tả về chiến tranh Việt Nam cũng đã khởi sự từ đó. – Mục Vụ Văn Bút

Chu Kì Năm Phụng Vụ

Sống Mùa Thường Niên 2

 

 


Mùa Vọng:
Cũng như thời tiết phân chia thời gian thành những mùa khác nhau như: Xuân, Hạ, Thu,  … Xem tiếp

Mùa Giáng Sinh: Giáng Sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng trong nhà .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 1: Mùa Thường niên được chia làm hai phần: Mùa Thường Niên I và II. Mùa Thường  .. Xem tiếp

Mùa Chay: Mùa Chay kéo dài từ Thứ Tư Lễ Tro cho tới trước Lễ Chúa lập Bí tích Thánh Thể và chức linh  .. Xem tiếp

Tam Nhật Vượt Qua: Lễ Vượt Qua (Passover Feast, Paschal Feast) của người Do Thái kỉ niệm biến cố  .. Xem tiếp

Mùa Phục Sinh: Phục Sinh là ngày lễ quan trọng nhất trong thế giới Kitô giáo, kỉ niệm Chúa Phục sinh từ .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 2: bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào cuối Tháng 5 hay đầu Tháng   .. Xem tiếp

Chiêm niệm Năm A / tác giả Chủ trương

CN 30 TN, A: Để yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020  |  Super User
CN 30 TN, A: Để yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Xh 22:20-26; 1Tx:5c-10; Mt 22:34-40

G iới răn yêu thương của Thiên Chúa là một giới răn mà người tín hữu thường nghe và đọc đi đọc lại nhiều lần trong Thánh kinh, trong sá...

XEM TIẾP

Chiêm niệ̣m Năm A nhiều tác giả khách

CN 30 TN, A: Giới răn mến Chúa và yêu người

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020  |  Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm
CN 30 TN, A: Giới răn mến Chúa và yêu người

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 22: 34-40

Được một luật sĩ hỏi đâu là giới răn trọng nhất trong lề luật, Đức Giêsu trả lời: “Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Hội dòng Hiệp Nhất: Hồng ân vĩnh khấn

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020  |  Anna Nguyễn Thị Liên
Hội dòng Hiệp Nhất: Hồng ân vĩnh khấn

“Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” là tâm niệm của Chúa Giêsu trong suốt hành trình trần thế. Đây cũng chính là tâm niệm mà 6 dì trong hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã chọn để đáp lại tiếng gọi yêu...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Lm Mai Văn Khương mới ra đi đột ngội vĩnh viễn tại Thanh Hoá

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020  |  Lm Giuse Phạm Văn Định
Lm Mai Văn Khương mới ra đi đột ngội vĩnh viễn tại Thanh Hoá

Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình tang lễ của Linh mục Mai Văn Khương, Thánh Danh Phê-rô do Lm Phạm Văn Định, Hạt trưởng Giáo hạt Ngọc ...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Thống Kê Giáo Hội Công Giáo Năm 2020

Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020  |  Văn phòng HĐGMVN
Thống Kê Giáo Hội Công Giáo Năm 2020

Theo thông lệ hằng năm, vào Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay – lần thứ 94, cử hành vào Chúa nhật 18/10/2020 – hãng tin Fides đã công bố Bản thống kê về Giáo hội Công giáo

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Việt Nam

HĐGM: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2020

Thứ ba, 20 Tháng 10 2020  |  TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
HĐGM: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2020

Sau Hội Nghị thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam từ chiều thứ Hai ngày 12/10/2020 đến thứ Sáu ngày 16/10/2020, với sự tham dự đông đủ tất cả các thành viên của Hội Đồng Giám Mục tại Trung Tâm M...

XEM TIẾP

Bài Viết của Nhóm Tác Giả Chủ trương

Mổ xẻ vấn đề gộp nhiều ý lễ trong một lễ dâng

Thứ bảy, 10 Tháng 10 2020  |  Gia Hiến
Mổ xẻ vấn đề gộp nhiều ý lễ trong một lễ dâng

Trong quá khứ không xa, người ta đã có thể nghe giáo dân thắc mắc với cha sở nọ kia, hoặc xì xầm bàn tán với nhau về vấn đề gộp nhiều ý lễ lại để dâng trong một thánh lễ tại khá nhiều giáo xứ Việt Nam...

XEM TIẾP

Bài Viết Của Nhiều Tác Giả Khách

Đi tu để làm gì?

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020  |  Aug. Trần Cao Khải
Đi tu để làm gì?

Từ trước tới nay, trên một số trang mạng Công giáo, độc giả thấy xuất hiện những bài viết có liên quan tới người tu hành và đời sống tu trì. Chẳng hạn như: Bài “Đời sống tu trì: sướng hay khổ?” (congg...

XEM TIẾP

Sách Của Tác Giả Chủ trương

Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

Thứ bảy, 11 Tháng 8 2018  |  John Trần Bình Trọng
Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

“Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A” is written by John Trần Bình Trọng, a priest of the Catholic Diocese of Arlington, Virginia, USA.  To keep the author’s writing style and his foreign back...

XEM TIẾP

Sách Của Nhiều Tác Giả Khách

Giới thiệu Tập san Hiệp Thông của HĐGMVN tháng 9 & 10 năm 2020

Thứ năm, 17 Tháng 9 2020  |  VP Tập San Hiệp Thông
Giới thiệu Tập san Hiệp Thông của HĐGMVN tháng 9 & 10 năm 2020

Chủ đề: Người trẻ và Việc phân định ơn gọi hướng tới sự trưởng thành trong việc đào tạo linh mục. Người trẻ và Việc phân định ơn gọi hướng tới sự trưởng thành trong việc đào tạo linh mục.

XEM TIẾP

Scripture Reflections on Sundays and Feast Days, Year A

30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020  |  John Tran Binh Trong
30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

30 Sunday of the Year A

Ez 22:21-27; 1Thes 1:5-10; Mt 22:34-40

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be publishe...

XEM TIẾP

Liên Lạc (Contact Us)

  • 2009: Envisioned by Nhóm Chủ trương Mục Vụ Văn Bút as seen on the Home Page.
  • 2009: Designed by Nguyễn Duy-An, PhD of Information Technology, Former Senior Vice President of National Geographic.
  • 2017: Upgraded manually step by step from Version 1.5 to the newest Version, a much time consuming effort, by Mai Thọ Triều, BS of Computer Science. From now on, it can be done automatically to a next newest one.

Email: mucvuvanbut@gmail.commucvuvanbut@yahoo.com • Tel. 571-242-1978 .

Bạn từ đâu, tới bao giờ / Where and when are you from ● Từ / From 09.09.2009 - Đến / To 02.02.2012

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Khách (Visitors)

012100731
Hôm nay (Today)
Hôm qua (Yesterday)
Tuần này (this week)
Tháng này (this month)
Từ (from) 01.01.2009
5518
4125
9643
220926
12100731