Prayer for the US federal government and state governments & Prayer for end

of World Covid-19 epidemic

Lời cầu nguyện cho Chính Phủ Liên Ban / Tiểu Bang Hoa Kì & Lời nguyện cầu cho hết mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu.

Oh the Almighty! Is the United States on the verge of a bad fortune?

We pray for members of the executive, the legislative and the judiciary

that they may know the distinction between right and wrong, good and bad,

benevolence and evil, light and darkness, truth and fraud, justice and injustice,

construction and destruction.

Help them know how to serve the interests of the nation and the people

instead of just seeking fame, corruption and bribery

and how to protect the right to life instead of destroying the life of the unborn.

 We pray for World Trade Companies and for Global Big Tech Services

that they may know how to serve customers instead of only knowing how to make rich

and only serving parties and groups.

 We pray for the press / media to report  truthful news for guidance of public opinion.

Do not let them to be bribed and sell their conscience cheaply

by reporting biased, absent news and even fabricating news,

or suppressing unfavorable news for partisan and faction.

Let them know that once conscience has become hardened,

one can only act instinctively like animals instead of according to reason and heart.

We also pray for people to live in peace, prosperity and freedom of rule and law

instead of being oppressed, intimidated, exploited, and attacked.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

--------------------

Lời cầu nguyện cho Chính Phủ Liên Bang & Tiểu bang Hoa Kì

Lạy Đấng Toàn Năng! Có phải Mĩ Quốc đang đi trên đường mạt vận?

Chúng con cầu nguyện cho cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp

biết phân biệt phải trái, lành dữ, tốt xấu, giữa ánh sáng và bóng tối, ,

giữa sự thật và gian lận, giữa công bình và bất công, giữa xây dựng và phá đổ.

Xin cho họ biết nhắm đến lợi ích quốc gia và người dân

thay vì chỉ biết tìm kiếm danh lợi, tham nhũng và hối lộ,

biết bảo vệ quyền sống thay vì huỷ hoại sinh mạng thai nhi.

 Chúng con cầu nguyện cho những Công ty Dịch vụ Thương mại Thế giới,

cho những Dịch vụ Công nghệ toàn cầu biết nhắm đến việc phục vụ khách hàng

thay vì chỉ biết làm giàu, phục vụ cho đảng phái và phe nhóm.

 Chúng con cầu nguyện cho giới báo chí / truyền thông biết đưa tin tức trung thực,

để hướng dẫn dư luận quần chúng.

Xin đừng để họ bị mua chuộc mà bán rẻ lương tâm

bằng cách đưa tin thiên lệch, khiếm diện, một chiều, lại còn bịa đặt tin tức,

hoặc ém nhẹm tin bất lợi cho đảng phái và phe nhóm.

Xin cho họ biết nhận thức rằng một khi lương tâm đã trở thành chai đá,

thì người ta chỉ còn hành động theo bản năng như loài vật,

thay vì theo lí trí và con tim.

 Chúng con cũng cầu nguyện cho cử tri được nhận thức rằng chính trị gia lâu đời,

không nhất thiết phải là người biết phục vụ lợi ích của toàn dân.

Xin cho người dân được sống trong an bình, ấm no,

trong nền tự do pháp trị thay vì bị áp bức, đe doạ, bóc lột và tấn công.

 Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.

  --------------------------

Prayer for end of world Covid-19:

 Oh the Almighty!

We pray for the healing of those infected with the Covid-19 plague.

We pray for the doctors, nurses and hospital workers, who are taking care of the patients,

from getting infected.

We pray for those who died of this plague, asking you to show mercy on their souls

and being the source of comfort for their families and relatives.

We thank You for the Pfizer vaccine and we pray that doctors and scientists may continue

to find medicines that cure this disease and vaccines to prevent the disease from spreading.

We also pray for ourselves not to be infected with this deadly disease.

We ask you to send your angels to dispel this epidemic from the human world

so that humankind may enjoy a peaceful life.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

-----------------------

Lời cầu nguyện mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu

Lậy Đấng Toàn Năng!

Chúng con cầu nguyện cho những người nhiễm dịch bệnh Covid-19 được ơn chữa lành. Chúng con cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và những người giúp việc nhà thương

đang chăm sóc bệnh nhân, khỏi bị nhiễm bệnh.

 Chúng con cầu nguyện cho những bệnh nhân đã chết vì bệnh, xin Ngài thương cứu linh hồn họ

và là nguồn an ủi cho gia đình và thân nhân của họ.

 Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho thuốc vắc xin Covid-19 và chúng con cầu nguyện cho giới bác sĩ, khoa học gia được tiếp tục tìm ra những thứ thuốc chữa lành dịch bệnh, cũng như thuốc chủng ngừa để ngăn chặn bệnh khỏi lây lan.

 Chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con khỏi phải nhiễm bệnh nguy hiễm này.

 Xin Ngài sai sứ thần đến xua đưổi dịch bệnh này ra khỏi thế giới loài người

để nhân loại được vui sống trong an lành.

  Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.

  ==============

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prayer for the US federal government and state governments & Prayer for end of World Covid-19 epidemic

Lời cầu nguyện sau mùa Bầu cử Tổng Thống Hoa Kì 2020 & Lời nguyện cầu mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu.

Oh the Almighty! Is the United States on the verge of a bad fortune?

We pray for members of the Executive, the Legislative and the Judicial Branches of the US Federal Government and State Governments that they may know the distinction between right and wrong, good and bad, benevolence and evil, light and darkness, truth and fraud, justice and injustice, construction and destruction.

Help them know how to serve the interests of the nation and the people

instead of just seeking fame, corruption and bribery

and how to protect the right to life instead of destroying the life of the unborn.

We pray for World Trade Companies and for Global Big Tech Services

that they may know how to serve customers instead of only knowing how to get rich

and only serving parties and groups.

 

We pray for the press / media that they may report  truthful news for guidance of public opinion.

Do not let them to be bribed and sell their conscience cheaply

by reporting biased, absent news and even fabricating news,

or suppressing unfavorable news for partisan and faction.

Let them know that once conscience has become hardened,

one can only act instinctively like animals instead of according to reason and heart.

We also pray for people to live in peace, prosperity and freedom of rule and law

instead of being oppressed, intimidated, exploited, and attacked.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

---------------------------------------

Prayer for end of World Covid-19

Oh the Almighty!

We pray for the healing of those infected with the Covid-19 plague.

We pray for the doctors, nurses and hospital workers, who are taking care of the patients,

from getting infected.

We pray for those who died of this plague, asking you to show mercy on their souls

and being the source of comfort for their families and relatives.

We thank You for the Covid-19 vaccines and we pray that doctors and scientists may continue to find medicines that cure this disease and vaccines to prevent the disease from spreading.

We also pray for ourselves not to be infected with this deadly disease.

We ask you to send your angels to dispel this epidemic from the human world

so that humankind may enjoy a peaceful life.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

===================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chu Kì Năm Phụng Vụ

Sống Tinh Thần Mùa Phục Sinh

 

 

 


Mùa Vọng:
Cũng như thời tiết phân chia thời gian thành những mùa khác nhau như: Xuân, Hạ, Thu,  … Xem tiếp

Mùa Giáng Sinh: Giáng Sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng trong nhà .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 1: Mùa Thường niên được chia làm hai phần: Mùa Thường Niên I và II. Mùa Thường  .. Xem tiếp

Mùa Chay: Mùa Chay kéo dài từ Thứ Tư Lễ Tro cho tới trước Lễ Chúa lập Bí tích Thánh Thể và chức linh  .. Xem tiếp

Tam Nhật Vượt Qua: Lễ Vượt Qua (Passover Feast, Paschal Feast) của người Do Thái kỉ niệm biến cố  .. Xem tiếp

Mùa Phục Sinh: Phục Sinh là ngày lễ quan trọng nhất trong thế giới Kitô giáo, kỉ niệm Chúa Phục sinh từ .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 2: bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào cuối Tháng 5 hay đầu Tháng   .. Xem tiếp

Chiêm niệ̣m Năm C nhiều tác giả khách

CN 6 PS, C: Bình an đích thực của Chúa

Thứ tư, 18 Tháng 5 2022  |  Lm. Jos. Vinc. Ngọc Biển
 CN 6 PS, C: Bình an đích thực của Chúa

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C

Ga 14: 23-29

Trong cuộc sống, mỗi lần gặp nhau, chúng ta thường hay hỏi: “anh hay chị có bình an không?” Hay trước khi ra về, người ta cũng thường hay chúc nhau “về bình an ...

XEM TIẾP

Chiêm niệm Năm C tác giả Chủ trương

CN 6 PS, C: Bình an Chúa hứa ban, nhân loại không ban nổi

Thứ tư, 18 Tháng 5 2022  |  Super User
CN 6 PS, C: Bình an Chúa hứa ban, nhân loại không ban nổi

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C

Cv 15:1-2, 22-29; Kh 21:10-14, 22-23; Ga 14:23-29

K hi Chúa Cứu thế giáng sinh tại Bêlem, các thiên thần ca hát vang dội: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho ...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối

Thứ sáu, 06 Tháng 5 2022  |  Mục Vụ Văn Bút
Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối

Chúc mừng quí phụ huyng có con em mới lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, các em mới Rước lễ Lần đầu, các em mới lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các bạn mới lãnh nhận Bí tích Hôn phối.  Thiên Chúa là Đấng luôn t...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Lm Vũ Sỹ Tráng đã kết thúc cuộc đời trần thế tại Vinh

Thứ tư, 18 Tháng 5 2022  |  Toà Gm Vinh
Lm Vũ Sỹ Tráng đã kết thúc cuộc đời trần thế tại Vinh

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh kính báo: Linh mục BÊN...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha thương khóc dân Ucraina đau khổ vì chiến tranh

Thứ tư, 11 Tháng 5 2022  |  Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh Cha thương khóc dân Ucraina đau khổ vì chiến tranh

Trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Chúa nhật 01/5, tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha mời các tín hữu và các cộng đoàn mỗi ngày trong tháng này lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hoà bình, đặ...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Việt Nam

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Hội Nghị Thường Niên kỳ 1 năm 2022

Thứ năm, 05 Tháng 5 2022  |  + Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Hội Nghị Thường Niên kỳ 1 năm 2022

BIÊN BẢN : Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2022 tại Tòa Giám mục Thái Bình, từ chiều thứ Hai ngày 25/4/2022 đến thứ Sáu ngày 29/4/2022, với sự tham dự đông đủ các t...

XEM TIẾP

Tin Việt Nam / Tin Thế Giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về nạn ‘đồng lõa, ăn cắp của nhà nước’

Chủ nhật, 15 Tháng 5 2022  |  BBC Tiếng Việt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về nạn ‘đồng lõa, ăn cắp của nhà nước’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa đưa ra một số thông điệp về cuộc chiến chống tham nhũng tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Trọng đã có phầ...

XEM TIẾP

Tin Lưu Ý / Giữ Sức Khoẻ / Giữ An Toàn

Ăn sao cho đúng

Thứ tư, 18 Tháng 5 2022  |  Bác sĩ Lương Lễ Hoàng.
Ăn sao cho đúng

Có thực mới vực được đạo. Ăn thì ai cũng phải ăn. Nhưng lắm khi sinh bệnh không vì miếng ăn mà vì cách ăn. Nói có sách mách có chứng, ở CHLB Đức rõ ràng không thiếu bệnh viện chuyên khoa với công nghệ...

XEM TIẾP

Bài Viết Của Nhiều Tác Giả Khách

Linh mục và chủ nghĩa giáo sĩ trị

Thứ tư, 11 Tháng 5 2022  |  Lm Phêrô Huỳnh Thế Vinh
Linh mục và chủ nghĩa giáo sĩ trị

WHĐ (07.4.2022)  - Trước Công đồng Vatican II, người ta thường coi linh mục thuộc một tầng lớp đặc biệt, nếu không muốn nói là một giai cấp nổi bật, với những hình ảnh và những trách vụ chuyên biệt đượ...

XEM TIẾP

Scripture Reflections on Sundays and Feast Days, Year C

6 Sun / Easter, C: Peace, which Jesus promises to give, the world cannot.

Thứ tư, 18 Tháng 5 2022  |  John Tran BInh Trong
6 Sun / Easter, C: Peace, which Jesus promises to give, the world cannot.

  6 Sunday of Easter C

Acts 15:1-2, 22-29; Rev 21:10-14, 22-23; Jn 14:23-29

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to ...

XEM TIẾP

Liên Lạc (Contact Us)

  • 2009: Envisioned by Nhóm Chủ trương Mục Vụ Văn Bút as seen on the Home Page.
  • 2009: Designed by Nguyễn Duy-An, PhD of Information Technology, Former Senior Vice President of National Geographic.
  • 2017: Upgraded manually step by step from Version 1.5 to the newest Version, a much time consuming effort, by Mai Thọ Triều, BS of Computer Science. From now on, it can be done automatically to a next newest one.

Email: mucvuvanbut@gmail.commucvuvanbut@yahoo.com • Tel. 571-242-1978 .

Bạn từ đâu, tới bao giờ / Where and when are you from ● Từ / From 09.09.2009 - Đến / To 02.02.2012

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch

Khách (Visitors)

018384820
Hôm nay (Today)
Hôm qua (Yesterday)
Tuần này (this week)
Tháng này (this month)
Từ (from) 01.01.2009
7064
8848
45835
206784
18384820